Aluevaalit 2022

23.1.2022 Käydään tärkeät vaalit. Ensimmäiset Aluevaalit.

OLEN EHDOLLA ALUEVAALEISSA TAMMIKUUSSA 2022

Hyvinvointialueiden valtuustot päättävät jatkossa :

👉🏻 missä on sinulle lähin terveyskeskus

👉🏻 kuinka nopeasti pääset hoitoon

👉🏻 miten mummosi tai ikääntyneet vanhempasi hoidetaan

👉🏻 missä on lähin palokunta

👉🏻 saako lapsesi koulukuraattoripalveluja tarvittaessa

👉🏻 miten hyvin kaikkia näitä palveluja tuottava henkilöstö voi työssään

👉🏻 miten ja minne hyvinvointialueiden rahat käytetään.


Sen lisäksi, että tahdon yleensäkin pitää huolta mahdollisimman sujuvista palveluista, minulle tärkeitä asioita ovat:

  • Panostukset ennaltaehkäisyyn
  • Riittävät henkilöstöresurssit ja työhyvinvointi
  • Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen
  • Opiskelijahuollon palvelujen järjestäminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien palvelut/ vammaispalvelut

Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat sote-uudistuksen tärkeitä painopisteitä. Ennaltaehkäisy on korjaavia toimenpiteitä kannattavampaa sekä yksilön, että yhteiskunnan näkökulmasta.

Hyvinvointialueiden tehtävänä tulee olemaan myös hoitajamitoituksen käytännön toteutuksen varmistaminen. Vain riittävällä henkilöstömäärällä voidaan taata turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä laadukkaat palvelut. Työhyvinvoinnista on pidettävä huoli. Hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee henkilöstön uupumista ja vaihtumista.

Järjestöt on otettava mukaan hyvinvointialueiden valmisteluun ja toimintaan. Niillä on edelleen merkittävä rooli palveluiden tarjonnassa. Järjestötoiminta on arvokasta ja sen tulee näkyä.

Tarpeita vastaavat palvelut on taattava erityistarpeita omaaville ja heidän perheilleen. Autisminkirjon lapsen vanhempana tämän puolen merkitys on hyvin selvä.

NOPEASTI. SUJUVASTI. HELPOSTI. Ihminen ja palvelut edellä. Tämä pitäisi olla tavoitteemme sosiaali-ja terveyspalveluja suunniteltaessa.

Hyvinvointi on tehtävä.

Aluevaalien aikataulua:

ehdokasnumerot 23.12.2021
ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.